t-drill1.jpg
Uppkragning av rostfria avstick på rör

T-drillning

Vi hanterar att t-drilla rör i dimensioner från 25 upp till 397 mm och en uppkragningsdimension från 25 till 254 mm.