Rörtema har specialiserat sig på isolering och isolerplåtslageri. Kunskapen för traditionellt plåtslageri finns givetvis också hos våra medarbetare.

Fördelen med att ha denna del i företaget är att den oftast hänger ihop med rörinstallationer. Synergieffekten blir att vi kan erbjuda kunden en totallösning på installationer och kunden behöver endast en kontakt för uppdraget. Avdelningen utför även uppdrag för andra kunder som t.ex. rör-, bygg- och fastighetsföretag.